Personale

Øverst fra venstre: Tandplejer Anna, klinikassistent Jeanne, tandlæge Allan Bo Svendsen
Nederst fra venstre: Klinikassistent Lene, klinikassistentelev Katrine